Category: Danh sách Chuyên gia

Tiêu chí lựa chọn nhà giao dịch giỏi để sao chép lệnh là gì?

🏆 1. Phải quản lý vốn tốt không bao giờ được phép mất quá 20% tài khoản chứ đừng nói đến cháy tài khoản: Dĩ nhiên đây là yếu tố then chốt, bạn đừng nhìn vào lợi nhuận của 1 trader mà bị mờ mắt. Nhiều trader có lợi nhuận tốt nhưng họ thậm chí […]

Read More

Comments Off on Tiêu chí lựa chọn nhà giao dịch giỏi để sao chép lệnh là gì?